Bioplynová stanice Kobylníky

JMA GROUP s.r.o. provedla výstavbu BPS Kobylníky o výkonu 500 kW. BPS je navržena s dvoustupňovým mokrým procesem výroby bioplynu. Substrát je nejprve dopraven z příjmové haly do...

Výstavba zastřešené ocelové zateplené vytápěné nádrže na vodu na Slovensku, Bánov

JMA provádí výstavbu ocelové nádrže s nerezovou ochranou o objemu cca 200 m3, výška válce 11 m a vnitřní průměr 5 m. Ocelový válec vč. střechy bude zateplen a vyroben z nerezové a...

Výstavba bioplynové stanice na Slovensku, 500 kW

JMA GROUP provádí výstavbu BPS o výkonu 500 kW na Slovensku. BPS je navržena s jednostupňovým mokrým procesem výroby bioplynu, konceptem automatického příjmového zařízení, 2 ks...
Více aktualit

Bioplyn

Energie z biomasy

Získávání energie z močůvky, hnoje, odpadních látek a rostlin s vysokým obsahem energie je pro mnoho zemědělských podniků, podniků na likvidaci odpadů a obcí výhodnou investicí, která má také aspekty příznivé pro životní prostředí.

Naše bioplynové stanice jsou využitelné:

• v zemědělství ke zpracování rostlinné a živočišné biomasy
• ke zpracování odpadů z potravinářské a podobné výroby (škrobáren, lihovarů,mlýnů, jatek, mrazíren, konzerváren, cukrovarů apod.)

Použití bioplynu

Bioplyn z bioplynových stanic je používán:
• k výrobě tepla
• k výrobě tepla a elektřiny (kogenerace)
• k výrobě tepla, elektřiny a chladu (trigenerace) - trigenerace je využívána jen výjimečně
• k pohonu dopravních prostředků (automobily, autobusy, zemědělská technika, vlaky)


Provedení:
• suchá fermentace
• mokrá fermentace
• kombinace suché a mokré fermentace

Suchá fermentace je vhodná pro zpracování zemědělských komodit (slamnaté hnoje, kukuřičné, travní a obilní siláže).

Mokrá fermentace je vhodná do provozu čistíren odpadních vod a ke zpracování odpadních kalů rostlinného nebo živočišného původu. V zemědělství se využívá pro zpracování hmot s velký obsahem kejdy.

Výsledkem kombinace suché a mokré fermentace je:
- hospodárnější a efektivnější výroba bioplynu a nízké provozní náklady bioplynové stanice
- vysoká spolehlivost a bezpečnost provozu


 

Dokumenty ke stažení:

Schéma mokré a suché fermentace.pdf [56,9kB]
Schéma mokré a suché fermentace [56,9kB]
Schéma mokré fermentace.pdf [285,3kB]
Schéma mokré fermentace [285,3kB]