Bioplynová stanice Kobylníky

JMA GROUP s.r.o. provedla výstavbu BPS Kobylníky o výkonu 500 kW. BPS je navržena s dvoustupňovým mokrým procesem výroby bioplynu. Substrát je nejprve dopraven z příjmové haly do...

Výstavba zastřešené ocelové zateplené vytápěné nádrže na vodu na Slovensku, Bánov

JMA provádí výstavbu ocelové nádrže s nerezovou ochranou o objemu cca 200 m3, výška válce 11 m a vnitřní průměr 5 m. Ocelový válec vč. střechy bude zateplen a vyroben z nerezové a...

Výstavba bioplynové stanice na Slovensku, 500 kW

JMA GROUP provádí výstavbu BPS o výkonu 500 kW na Slovensku. BPS je navržena s jednostupňovým mokrým procesem výroby bioplynu, konceptem automatického příjmového zařízení, 2 ks...
Více aktualit

Technologie TBS

Firma JMA technology využívá technologii TBS (Twin Border System), která je založena na budování nádrže (sila, haly či jiného produktu) vinutím souvislého kovového pásu po šroubovici a důmyslným zaklesnutím překrývajících se okrajů pásu. Tímto systémem  lze budovat pouze objekty s kruhovým půdorysem o velkých průměrech (3,5 až 40 m). Dvouvrstvý plech se speciálním zařízením spojuje ve šroubovici, a to přímo na místě stavby. Na horní okraj je přišroubován věnec, na který je možné uchytit střechu.

Výhody technologie TBS:
- vysoká kvalita výrobků
- 100% nerezové prostředí
- bezpečnost
- nízké investiční náklady
- vysoká životnost a nízké náklady na údržbu
- rychlost výstavby

Komponenty bioplynové stanice JMA

• nádrž na sbírání a přípravu surového substrátu
• anaerobní fermentor
• vyrovnávací přechodová nádrž pro výsledný bioplyn
• skladovací nádrž na vyhnitý substrát a využití bioplynu
• kogenerační motor na výrobu elektrické energie a tepla

Přednosti bioplynových stanic JMA

• Jednoduché provedení s vysokou účinností a spolehlivostí
• Nízké provozní náklady
• Příznivá cena
• Kapacitně libovolně veliké válcové nádoby pro koncové sklady a reaktory v bezúdržbovém provedení (50 až 6000 m3)

• Ohřev reaktoru je stěnový, několika pásmový na vnější straně válce :
- topný systém není uvnitř reaktoru a reaktor je možné lépe rozmíchat
- ohřev hmoty probíhá celou stěnou rovnoměrně a je velmi šetrný k mikroorganismům
- topný rozvod se nezanáší usazeninami a nemusí se čistit
- snadná oprava topení v případě poruchy bez nutnosti vypuštění reaktoru
- snadná teplotní regulace

• Velmi dobré rozmělnění suroviny před vstupem do reaktoru, čímž se ve srovnání s běžnými BPS dosáhne:
- lepší rozklad suroviny s vyšší výtěžností plynu
- vyšší technologické spolehlivosti při čerpání a míchání


Fotografie: