Bioplynová stanice Kobylníky

JMA GROUP s.r.o. provedla výstavbu BPS Kobylníky o výkonu 500 kW. BPS je navržena s dvoustupňovým mokrým procesem výroby bioplynu. Substrát je nejprve dopraven z příjmové haly do...

Výstavba zastřešené ocelové zateplené vytápěné nádrže na vodu na Slovensku, Bánov

JMA provádí výstavbu ocelové nádrže s nerezovou ochranou o objemu cca 200 m3, výška válce 11 m a vnitřní průměr 5 m. Ocelový válec vč. střechy bude zateplen a vyroben z nerezové a...

Výstavba bioplynové stanice na Slovensku, 500 kW

JMA GROUP provádí výstavbu BPS o výkonu 500 kW na Slovensku. BPS je navržena s jednostupňovým mokrým procesem výroby bioplynu, konceptem automatického příjmového zařízení, 2 ks...
Více aktualit

Technologie EISENMANN

Standardní zařízení na výrobu bioplynu EISENMANN se skládá z ležatého hlavního fermentoru, termického dezintegračního stupně a stojatého dodatečného fermentoru. Zařízení jsou plně automatizovaná a vybavená systémy řízení procesu, které měří, řídí a regulují.

Hlavní fermentor
První stupeň fermentace je tepelně izolovaný trubkový reaktor z oceli s horizontálním hřídelem míchadla a separátorem pískových a kalových vrstev.
Pevné látky se do fermentoru dodávají samostatným vkládáním, kapalné kvasné substráty pomocí čerpadla. Zde substráty vyhnívají při stabilní teplotě mezi 30 a 55°C. Při tom se už uvolňuje 60-70 % obvyklého výtěžku plynu.
Výhody ležatého ocelového fermentoru:
- neustálým mícháním se zamezuje usazování nebo prokluzování substrátů
- písek a štěrk, který se shromažďuje na dně lze z fermentoru snadno vyvézt
- stěnové vytápění zaručuje maximální plochy pro přenos tepla a rovnoměrné rozložení teploty

Termická dezintegrace
Po zkvašení v hlavním fermentovači prochází substrát termickou dezintegrací, která zvyšuje výtěžek plynu. Zde se substrát zahřívá na min 70°C.
Provoz zařízení na výrobu bioplynu se tak stává hospodárnějším a efektivnějším.

Dodatečný fermentor
Po stupni termické dezintegrace je substrát veden do dodatečného fermentoru (stojatý kotlový fermentor s míchadlem), kde dále vyhnívá ve druhém fermentačním stupni.

Fotografie: